Telefonoak

 • Abere- Landare Babeslea: 943 376 650
 • Aginagako Eskola Txikia: 943 372 044
 • Anbulantzia, Suhiltzaileak, Ertzaintza: 112
 • Anbulategia: 943 362 013
 • Arrate Zahar Egoitza: 692 898 492
 • Atez ateko bulegoa: 900 776 776
 • Bake Epaitegia: 943 372 336
 • Diputazioa – Basetxea: 943 361 215
 • DYA: 943 464 622
 • Gurutze Gorria.: 943 222 222
 • Eguneko Zentroa: 943 365 249
 • Etumeta AEK Euskaltegia: 607 609 379
 • Eusko Tren: 944 333 333
 • Genero indarkeria, arreta: 900 840 111 / 016
 • Udaleko Gizarte Zerbitzuak: 943 377 110
 • Gonzalez Ehorztetxea: 943 362 163
 • Gure Elkartea Zahar Egoitza: 686 554 145
 • Gure Pakea Zahar Egoitza: 943 368 770
 • Usurbilgo Haur Eskola: 943 374 061
 • Iturralde botika: 943 363 395
 • Kalezarko Eguneko Zentroa: 943 365 249
 • Korreos – posta zerbitzua: 943 362 894
 • KZgunea: 943 023 684
 • Laida Amenabar botika: 943 376 076
 • Lurralde Bus: 943 300 340
 • Noaua! Kultur Elkartea: 943 360 321
 • Oiardo Kiroldegia: 943 372 498
 • Oinarrizko Lanbide Heziketa: 943 360 465
 • Potxoenea Kultu Etxea: 943 371 999
 • Sexu Aholkularitza Gunea: 697 919 516
 • Sutegi Udal Liburutegia: 943 360 692
 • Taxia (Angel): 607 928 770
 • Taxia (Jose Kruz, 8 plaza): 677 373 466
 • Usurbilgo Udal zerbitzuak (Brigada): 943 370 148
 • Usurbilgo Udala: 943 371 951
 • Udaltzaingoa: 943 361 112
 • Udarregi Ikastola: 943 361 216
 • Zubietako Eskola Txikia: 943 372 931
 • Zubietako Herri Batzarra: 943 372 077
 • Zubietako Lanbide Eskola: 943 364 600
 • Zumarte Musika Eskola: 943 371 594