Maiatzaren 25ean (osteguna) legegintzaldi hontako azken udalbatzaren osoko bilkura egingo da. Ohi bezala, arratsaldeko 18:00etan egingo da Usurbilgo Udaleko udalbatza aretoan. Bilkura hau irekia da eta edonor joan daiteke. Amaieran, galdera eta eskaeren orduan, hitza hartzeko aukera dago.

Gai zerrenda

  1. Aurreko bilkuretako akten onespena. 2023ko martxoaren 30eko bilkurako akta. 2023ko apirilaren 27ko bilkurako akta.
  2. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2023ko apirilaren 24tik maiatzaren 19ra (2023/400-2023/506).
  3. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren eta Usurbileko Udalaren artean zerga informazioa elkar trukatzeko esparru hitzarmenera atxikitzea.
  4. 8. Ordenantza Fiskala, Zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen eranskineko C atala aldatzea.
  5. 5. Ordenantza Fiskala, Hirilurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen 7.artikulua aldatzea.
  6. Udal Arautegi Organikoaren aldaketa (II. Eranskina. Kide anitzeko organoen funtzionamendu elektronikoa) (Esp.: 2023IDOR0006).
  7. Igor Gorritiri Artzabal jubilatu egoitzako tabernaren kudeaketa zerbitzua emateko kontratuaren 2. luzapena egitea eta kontratistaren ondorengotzea.
  8. HAASetako A-59 (Ugartondo) Eremuko EQ.01 partzelako zuzkidura-ekipamendua gauzatzeko Udala eta eremuko Hitzarmen-batzarraren arteko hitzarmena onartzea.
  9. Galdera eta eskaerak.